Eritme Tankı Projesi

Denizli’deki bir fabrikaya, 150 tonluk prizmatik parafin eritme tank projesi tamamlanmıştır.

Proje kapsamında, tank içinde boru serpantin sistemi tasarlanarak istenilen sıcaklık değerlerine ulaşılması sağlanmıştır. İstenilen sıcaklıklarda eritilen parafin kütleleri işletme prosesine bağlanmıştır. Proseste buhar girişleri, kondens dönüşleri, çift cidarlı ürün hatları montajlanmıştır. Isı kaybını minimize etmek için tüm mekanik tesisatlar taş yünü ve  alüminyum sac ile kaplanmıştır.